Kontakta oss

Vidablicks historia

Sommaren 1908 reste en grupp pojkar från Jönköping till Säby gård i Skärstad för en veckas läger. Det var Jönköpings Kristliga Ynglingaförening som arrangerade lägret – då enbart för pojkar. Något år senare reste både flickor och pojkar tillsammans på läger.

Jönköpings Kristliga Ynglingaförening var en lokal ungdomsförening i Jönköping. Föreningen var ursprunget till både KFUM Jönköping och Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU). Ynglingaföreningen startade sin verksamhet redan 1855 och erbjöd en stor variation av aktiviteter, tex gymnastik och vandringar, körverksamhet och musik i flera olika orkestrar, hembygdsforskning och många olika former av social verksamhet, t.ex. sjukbesök.

De första lägren hölls inomhus, man bodde då i lador. Valet av Skärstad som lägerplats berodde kanske på de goda kommunikationerna från Jönköping med det s.k. ”Trå’rullatåget” på Gripenbergsbanan. Säby låg vid norra ändan av Landsjön, hållplatsen var Vista kulle.

Efter några år började man tillverka enkla lägertält. Man lät sy upp modeller med en eller två stolpar utan botten, som sedan lånades ut. I varje tält fanns plats för 4-6 pojkar eller flickor. Som botten i tälten la man halm eller granris. Varma kläder och en rock fick hålla värmen under de kyliga sommarnätterna. Det behövdes bara en jämn gräsplätt i närheten av en sjö och gärna en gård eller ett missionshus, som kunde ge tak över huvudet ifall regnet blev för svårt.

Kända lägerplatser från denna första tid är bla Långserum i Svenarum, Herrestad i Kärda, Odensjö i Barnarp, Barkansjö, Bondstorp och Fiskartorpet vid Vilhelmsro i Jönköping. De första lägren anordnades av lokala föreningar, först 1927 började SAU ordna förbundsläger.

Många lägerdeltagare minns säkert de legendariska ledarna Carl Wilson och Axel Friberg. Wilson skriver i sin bok Återblick: ”Lägret 1927 hölls i Långserums skola, de flesta deltagarna cyklade dit. Avgiften var 1 kr per dag. Vi var 110 deltagare. Pojkarna var från 14 till 25 år. Svenarumsborna bidrog med gåvor till matlagningen samt bjöd en dag alla deltagare på ostkaka. Dagsprogrammet började kl 8 med flagghissning och morgonbön, sedan följde bibelstudium, middag, kaffe, lägerbål och avslutades med tystnad kl 22.30. Behållningen från detta första SAU- läger blev 430 kr!”

Tidigt skapades en tradition av att resa en lägersten under veckan. Man högg in föreningens symbol och årtalet i en sten, som sedan restes den under högtidliga former. Dessa stenar blev som ett slags minnesmärken över genomförda läger. För många kom stenarna att bli en påminnelse om heliga och viktiga beslut som fattats under lägerveckan.

Förmodligen har Alliansmissionens läger spelat en mycket viktig roll för att ”hålla ihop” samfundet. På lägren har skapats många personliga relationer, men lägren har också gett deltagarna starka andliga upplevelser som sedan påverkat arbetet i de olika lokala församlingarna under hela året.

Fortfarande arrangerar dessa båda organisationer läger varje sommar. KFUM har egna lägergårdar vid Vidablick i Bankeryd och Skaftö utanför Lysekil. SAU driver bla Gullbrannagården utanför Halmstad och arrangerar både scoutläger och tonårsläger på många olika platser för tusentals ungdomar varje sommar.

Ulf Petersson Bankeryd/SAU
Tomas Lönngren/KFUM Jönköping