Kontakta oss

Om KFUM Sverige

KFUM är en ungdomsorganisation som består av ca 400 föreningar i hela Sverige. Våra föreningar håller på med allt från idrott och scouting till lägergårdar och internationellt arbete. Gemensamt för allt vi gör är att vi vill skapa mötesplatser där unga människor kan utvecklas och må bra.

Verksamhetsidé

Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov.

Body.Mind.Spirit.

KFUK-KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar – kropp, själ och ande. Eller snarare Body, Mind & Spirit.

K:et i KFUK-KFUM

Bokstäverna i KFUK-KFUM står för Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor – Kristliga Föreningen av Unga Män. En ganska gammal översättning av YWCA och YMCA (se nedan). För oss står K:et idag för medmänsklighet och respekt, kärlek och förlåtelse. Oavsett vem du är eller vilken bakgrund du har är du välkommen hos oss. Alla ska bli sedda och rättvist behandlade. Kristligheten ser vi som en grund för dialog över religionsgränserna.

I Sverige och världen

Svenska KFUK-KFUM är medlem i världsförbunden World YWCA och World Alliance of YMCA. YWCA står för Young Women’s Christian Association och YMCA står för Young Men’s Christian Association. Rörelserna finns i 130 länder och involverar 70 miljoner människor. KFUK-KFUM i Sverige har nästan 70 000 medlemmar.

Glokalt engagemang

KFUK-KFUM i Sverige samarbetar med många andra KFUK- och KFUM-organisationer ute i världen. Våra partners finns i Afrika, Mellanöstern, Östeuropa och Centralamerika. Till partnerskapen är alltid en eller flera föreningar i Sverige knutna. Därför står vi för ett lokal-globalt engagemang.