Kontakta oss

Lediga tjänster

Lägerchef

Varje enskilt läger har en lägerchef som är ansvarig för planering, genomförande och utvärdering av lägret. Du som lägerchef ansvarar för kontakten med lägerkoordinator och håller även i lägrets kontakt med föräldrarna. Lägerchefen är huvudansvarig för barnen och att ledargruppen fungerar bra. Som lägerchef är du också en viktig ledare för barnen och du kommer att jobba aktivt med att instruera och inspirera lägerdeltagarna. Lägerchefen är spindeln som ser till att alla trådar i nätet är under kontroll, med hjälp av vice lägerchef, resursperson, hyddledare och laspar. Några av de viktigaste egenskaperna hos lägerchefen är att kunna delegera på ett smidigt sätt, ge tydliga instruktioner, se och lösa små som stora problem med ett långsiktigt perspektiv, hålla ett fågelperspektiv på lägret och både ge och ta konstruktiv kritik. Efter lägrets slut är det lägerchefens ansvar att gården lämnas i ett bra skick och att allting är städat och iordning.

Förkunskaper: Genomförd högre ledarutbildning eller ledarerfarenhet är meriterande
Arvode: Kost, logi samt 240 kr/dag
Ålderskrav: 20 år vid lägerstart

Vice Lägerchef

Vice lägerchef ska vara delaktig vid planering, genomförande och utvärdering av lägret. Du som vice lägerchef ska tillsammans med lägerchefen ansvara för kontakten med lägerkoordinator och även hålla i lägrets kontakter med föräldrarna. Som vice lägerchef är du också en viktig ledare för barnen och du kommer att jobba aktivt med att instruera och inspirera lägerbarnen. Vice lägerchef är lägerchefens högra hand som avlastar lägerchefen främst genom att ta på sig praktiska uppgifter och bistå med idéer och som bollplank. Det är viktigt att vice lägerchef har förmågan att ta eget initiativ om lägerchefen skulle missa något viktigt eller om lägerchefen hastigt behöver lämna lägret. Lägerchefen och vice lägerchefen ska hela tiden hålla varandra uppdaterade om läget.

Förkunskaper: Genomförd högre ledarutbildning eller ledarerfarenhet är meriterande
Arvode: Kost, logi samt 220 kr/dag
Ålderskrav: 20 år vid lägerstart

Resursperson

Som resurs ska du ha gedigna tidigare erfarenheter om flertalet av våra aktiviteter. Du ska vara initiativtagande och van att se var det behövs hjälp och glatt bistå med en extra hand. Som resurs är du även flexibel och inte rädd att göra lite skitgöra (ja, det kan finnas toaletter att rengöra, men även ärenden med bil kan förekomma). En resursperson får större delen av sina instruktioner av lägerchefen och vice lägerchefen men måste även kunna hålla sig själv sysselsatt genom att se var hjälp behövs. Vi ser gärna att du tidigare har jobbat som instruktör inom KFUM.

Förkunskaper: Högre ledarutbildning och instruktörsutbildning är meriterande
Arvode: Kost, logi samt 200 kr/dag
Ålderskrav: 18 år vid lägerstart

Hyddledare

Alla deltagare på ett läger delas upp i grupper ("hyddor") med 5-7 deltagare i varje. I varje hydda bor en hyddledare som har det yttersta ansvaret för barnens hygien, säkerhet och sociala behov. Vissa läger bor även en ledaraspirant i varje hydda, som hyddledaren har ansvaret att lära allt hen kan. Som hyddledare jobbar man aktivt tillsammans med och bland deltagarna, det är därför viktigt att hela tiden ha båda ögonen öppna med fokus på barnen för att direkt kunna upptäcka om något händer eller om allt inte står rätt till. En hyddledares fokus ska alltid ligga på att barnen mår bra och trivs på lägret. Det är hyddledarna som avgör om ett läger blir bra eller ej: om hyddledarna samarbetar och kommunicerar öppet med varandra, lägerchefen, vice lägerchefen och resursperson blir lägret lyckat, men om ledargruppen inte kommunicerar, samarbetar och är peppade kommer lägret garanterat att bli fyllt med frustration, irritation och onödiga konflikter. En hyddledare måste alltså tänka på sin inställning på lägret och jobba för barnens bästa!

Förkunskaper: Genomförd intern ledaraspirantsutbildning eller andra ledarerfarenheter är meriterande.
Arvode: Kost, logi samt 180kr/dag
Ålderskrav: 18 år vid lägerstart

Ledaraspirant (LASP)

Ledaraspiranter fungerar som hjälpledare under lägret tillsammans med en särskilt utsedd handledare. Som ledaraspirant ska du även studera övrig lägerpersonal för att lära dig hur organisationen fungerar och då också snappa upp små tips på hur man som ledare gör våra sommarläger fantastiska för alla deltagare. Ledaraspiranter kan endast jobba på läger där deltagarna är under 13 år.

LASP-utbildningen kommer att ske i början av sommaren.

Förkunskaper: Erfarenhet från annat ledarskap och andra föreningar är meriterande
Arvode: Kost, logi samt 100 kr/dag
Ålderskrav: Det år du fyller 16 och 17 kan du söka till LASP-utbildningen.