Kontakta oss

Om KFUM i världen

KFUK-KFUM: en världsrörelse

KFUK-KFUM är världens största och äldsta ungdomsrörelse.
Gemensamt för allt vi gör är att skapa mening för stunden – och framtiden.

KFUK

KFUK bildades på två platser samma år, 1855 av Emma Robarts och Mary Jane Kinnaird.
Emma bildade små kamratföreningar i den lilla byn Barnet, för unga kvinnor som sysslade med sång och bibelstudier. Hennes målgrupp var unga kvinnor som var servitriser, sjuksköterskor, lärarinnor och fabriksarbetskor m.m. som for ofta illa inom arbetet.

Mary Jane bodde i London och i sin ungdom hade hon varit ute och rest mycket. Detta väckte hennes intresse för mission. Hon anordnade kommittéer med bibelläsning för flickor som av olika anledningar sökt arbete i London. De unga kvinnorna såg allmänheten ner på och de fick jobb som ofta var dåligt betalda. Mary Jane ville hjälpa de här flickorna att bryta sig ur den misär de befann sig i. 1877 träffades Mary Jane och Emma Robarts och slog sig samman.

KFUM

Grundades av George Williams den sjätte juni 1844. Då bildade Williams tillsammans med tolv av sina lärjungar Manufakturhandlarnas kristliga förening. Samma år den åttonde november samlades de igen och ändrade sitt namn till Kristlig förening av unga män, därmed var KFUM fött.

Det viktigaste för Williams var inte vilket leverne folk hade, utan att kunna övervinna fler unga män till den kristna vägen. Föreningens filosofi spred sig snabbt över England och 1851 fick KFUM sin första filial i Boston. 1878 fanns det 2200 föreningar och 180.000 medlemmar. Den snabba expansionen kan förklaras med att många militärer och akademiker fanns i föreningen. De hade vanan att utbilda men framför allt att organisera.

KFUM i Jönköping bildades 1855, som den första KFUM-föreningen i Sverige, och hette då ”Jönköpings Kristliga Ynglingaförening” KFUM Vidablick är en sektion under KFUM Jönköping.

KFUK – KFUM i dag

I dag har KFUK – KFUM ca 30 miljoner medlemmar i 130 länder världen över och i Sverige finns det omkring 70.000 medlemmar, alla med anknytning till någon av de ca 650 föreningar som finns.
Varje lands KFUK – KFUM har sin egen inriktning med hänsyn till hur kultur och tradition ser ut i respektive land. Många länder har även hotell eller andra projekt för att kunna finansiera sin egen verksamhet.
Sedan 60-talet har organisationen varit starkt engagerad i frågor om rasism och apartheid. Både KFUK och KFUM har i dag status som FN observatörer.

Triangeln

Triangeln är den symbol som de flesta förknippar med KFUK – KFUM i dag. Den lanserades vid det egna colleget vid Springfield, Mass i USA av dr. Luther H. Gulick 1890. Triangeln symboliserar människans tre väsentligaste sidor som är kropp, själ och ande (Body, Mind, Spirit). De här tre sidorna ska utvecklas tillsammans och i lika stor utsträckning.
Synsättet med triangeln har anammats av många andra organisationer och finns med i många pedagogiska synsätt.